Công cụ tính lãi suất

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

Công cụ tính lãi suất là gì

Công cụ tính lãi suất chính là phương pháp hỗ trợ người dùng có thể tính toán chính xác về mức lãi suất và chu kì trả nợ của mình trong thời gian vay. Với công cụ hỗ trợ này bạn sẽ số tiền phải thanh toán cho khoản vay của mình từng tháng là bao nhiêu, sau bao nhiêu tháng thì trả hết nợ.

Có 2 phương thức tính lãi suất mà công cụ tính toán của chúng tôi hỗ trợ, đó là phương thức tính lãi suất theo dư nợ ban đầu và phương thức tính lãi suất theo dư nợ giảm dần.

Cách tính lãi suất theo dư nợ ban đầu

Đây là cách tính lãi suất gây bất lợi cho người vay, thông thường bên ngân hàng sẽ tư vấn khoản vay của bạn,  nếu gói vay của bạn được tính theo cách này có nghĩa là hàng tháng số tiền phải trả của bạn khá cao, không được ưu đãi.

Công thức tính như sau

 • Lãi suất hàng tháng = Lãi suất năm/12 tháng
 • Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền gốc x Lãi suất tháng
 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc/12 tháng + tiền lãi trả hàng tháng
Ví dụ: bạn vay vốn ngân hàng với số tiền là 50 triệu VND với lãi suất 12%/1năm, trong kỳ hạn 12 tháng. Nếu tính theo dư ban đầu (dư nợ gốc) thì hàng tháng tiền lãi bạn phải trả trong suốt 12 tháng được tính trên số tiền vay gốc là 50 triệu VND. Số tiền hàng tháng bạn phải trả như sau:
 
Số tiền lãi = 50 triệu VND * 12%/12 tháng = 500.000 VND
 
Sô tiền gốc = 50 triệu VND/12 tháng = 4.166.666 VND
 
Như vậy, mỗi tháng số tiền phải trả bằng nhau là 4.666.667 VND trong suốt kỳ hạn 12 tháng (1 năm)
 
Tổng tiền lãi khách hàng phải trả cho kỳ hạn 12 tháng trên số nợ gốc 50 triệu đồng là 6 triệu đồng. (phải trả 56.000.000 VND)

Cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần

Đây là cách tính lãi suất có lợi cho người vay, theo đó mức lãi suất sẽ được giảm dần qua từng kì hạn khi bạn trả nợ, cụ thể như sau.

 • Số tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay gốc * Lãi suất cố định hàng tháng
 • Số lãi những tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại * Lãi suất vay
 • Số tiền gốc trả hàng tháng = Số tiền vay gốc/kỳ hạn vay
 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền vay gốc/số tháng vay + tiền lãi trả hàng tháng

Mình sẽ so sánh cùng 1 gói vay là 50 triệu VND theo 2 cách cho các bạn dễ hình dung nhé.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng 50 triệu VND, trong 12 tháng với lãi suất tương tự là 12%, tính lãi theo dư nợ giảm dần, như vậy số tiền phải trả hàng tháng sẽ như sau.

 • Số tiền tháng đầu tiên phải trả: 4,666,667 VND
 • Số tiền tháng thứ 2 phải trả: 4,625,000 VND
 • Số tiền tháng thứ 3 phải trả: 4,583,333 VND
 • Số tiền tháng thứ 4 phải trả: 4,541,667 VND
 • Số tiền tháng thứ 5 phải trả: 4,500,000 VND
 • Số tiền tháng thứ 6 phải trả: 4,458,333 VND
 • Số tiền tháng thứ 7 phải trả: 4,416,667 VND
 • Số tiền tháng thứ 8 phải trả: 4,375,000 VND
 • Số tiền tháng thứ 9 phải trả: 4,333,333 VND
 • Số tiền tháng thứ 10 phải trả: 4,291,667 VND
 • Số tiền tháng thứ 11 phải trả: 4,250,000 VND
 • Số tiền tháng thứ 12 phải trả: 4,208,333 VND

Như vậy, tổng số tiền phải trả của bạn sau 12 tháng sẽ là: 53,250,000 VND (ít hơn 2.750.000 VND so với cách tính theo dư nợ gốc)

Lợi ích khi dùng công cụ tính lãi suất

Khi dùng công cụ tính lãi suất của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một số lợi ích sau

 • Biết chính xác tổng số tiền phải trả cuối cùng cho khoản vay
 • Biết được số tiền phải trả hàng tháng
 • Tiết kiệm được thời gian khi không phải tính toán
 • Chủ động được số tiền mình cần phải trả

Có thể bạn quan tâm