Đánh giá 10 bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng xii hay nhất 2022

 - 

Bạn đang tìm kiếm "bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng xii" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com đón xem bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng xii trong bài viết này nhé!

 1. Bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu

  Xem thêm

 2. Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ...

  Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam , tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với 73 câu trắc nghiệm có đáp án)...

  Xem thêm

 3. Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ...

  Nghị quyết của Đảng là một trong những định hướng cho việc phát triển đất nước, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội....

  Xem thêm

 4. Bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

  Bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

  Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây....

  Xem thêm

 5. Top 7 mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Top 7 mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc quan trọng đối với mỗi Đảng viên. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ tài liệu gợi ý làm bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, mời các bạn cùng tham khảo....

  Xem thêm

 6. Học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ...

  Học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ...

  Bài thu hoạch Học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu lên những nội dung được nhận thức sâu sắc nhất trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và liên hệ trách nhiệm bản thân....

  Xem thêm

 7. Cập nhật bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội đại biểu ...

  vietnamembassy-venezuela.org xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây....

  Xem thêm

 8. Bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Đại hội Đảng ...

  Bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Đại hội Đảng ...

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.08 KB, 9 trang )ĐẢNG BỘ PHƯỚC SƠNCHI BỘ: ỦY BAN MTTQ VN HUYỆNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNGHọ và tên: Võ Đình Tín.Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyệnPhước Sơn.Sinh hoạt tại Chi bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn.Bản thân tôi được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về nhữngnội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIcủa Đảng do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức và quán triệt tại Hội nghị cán bộchủ chốt (ngày 17/6/2016) với 03 chuyên đề và 01 Chương trình thực hiện Nghịquyết Đại hội XII của huyện Đảng bộ, gồm:* Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XIIcủa Đảng;* Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinhtế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xãhội 5 năm (2016-2020);* Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;* Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghịquyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.I) Về nhận thứcQua học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề, bản thân tôi đã được trang bịkiến thức cũng như nhận thức về trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộngsản Việt Nam, từ đó có tư duy lý luận và hành động đúng trong việc tổ chức thựchiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống…;Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại...

  Xem thêm

 9. Tài liệu phục vụ viết bài thu hoạch học tập nội dung Hội nghị ...

  Tài liệu phục vụ viết bài thu hoạch học tập nội dung Hội nghị ...

  Tài liệu để cán bộ, đảng viên toàn Trường tham khảo viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả. Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên không đủ sức khỏe không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của Nhà trường và các đơn vị. Đề nghị cán bộ, đảng viên gửi bài thu hoạch cho trước ngày 30/12/2018....

  Xem thêm

 10. Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng (5 mẫu)

  Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng (5 mẫu)

  Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm 5 mẫu, cùng hướng dẫn viết bài thu hoạch rất chi tiết. Qua đó, sẽ giúp các Đảng viên tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam....

  Xem thêm