Đánh giá 10 thực trạng đạo đức trong kinh doanh ở việt nam nổi bật nhất 2022

 - 

Bạn đang xem "thực trạng đạo đức trong kinh doanh ở việt nam" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com đón xem thực trạng đạo đức trong kinh doanh ở việt nam trong bài viết này nhé!

 1. Thực trạng & giải pháp nâng cao đạo đức kinh doanh tại Việt ...

  Thực trạng & giải pháp nâng cao đạo đức kinh doanh tại Việt ...

  Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy.To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser....

  Xem thêm

 2. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH - MBA Andrews

  VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH - MBA Andrews

  Có rất nhiều yếu tố để làm nên thành công trong kinh doanh cũng như là giữ vững lợi thế, thế mạnh kinh doanh của mình. Để làm được những điều đó thì đạo đức trong kinh doanh là một phần quan trọng và là lòng cốt để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy đạo đức kinh doanh là gì, hãy cùng bài viết sau tìm câu trả lời....

  Xem thêm

 3. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM: Một số vấn đề lý luận ...

  ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM: Một số vấn đề lý luận ...

  admin@phapluatdansu.edu.vn /* Style for tips|quote block */ .quotes_box_and_tips { background-color: #2484C6 !important; background-repeat: no-repeat; color: #FFFFFF !important; background-position: left bottom; } .quotes_box_and_tips h3, .quotes_box_and_tips .signature, .quotes_box_and_tips .signature span i { color: #FFFFFF !important; } img#wpstats{display:none} .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;} .recentcomments a { display: inline !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; } table.recentcommentsavatartop img.avatar, table.recentcommentsavatarend img.avatar { border: 0px; margin: 0; } table.recentcommentsavatartop a, table.recentcommentsavatarend a { border: 0px !important; background-color: transparent !important; } td.recentcommentsavatarend, td.recentcommentsavatartop { padding: 0px 0px 1px 0px; margin: 0px; } td.recentcommentstextend { border: none !important; padding: 0px 0px 2px 10px; } .rtl td.recentcommentstextend { padding: 0px 10px 2px 0px; } td.recentcommentstexttop { border: none; padding: 0px 0px 0px 10px; } .rtl td.recentcommentstexttop { padding: 0px 10px 0px 0px; } #header h1 a, #header .description { display: none; } body.custom-background { background-color: #666666; background-image: url("https://phapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/1257390675192_fotor3.jpg"); background-position: center top; background-size: auto; background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; } #amp-mobile-version-switcher{left:0;position:absolute;width:100%;z-index:100}#amp-mobile-version-switcher>a{background-color:#444;border:0;color:#eaeaea;display:block;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;padding:15px 0;text-align:center;text-decoration:none}#amp-mobile-version-switcher>a:active,#amp-mobile-version-switcher>a:focus,#amp-mobile-version-switcher>a:hover{text-decoration:underline}body{background-image:none}#header-overlay img{border-radius:6px}.post.sticky h2 a{color:white}#menu ul li{background-color:#fff;background-image:none;border-radius:5px 5px 0 0;padding:5px 5px 0 5px}#menu ul li a{background-image:none;background-image:-moz-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,.4),transparent);background-image:-o-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,.4),rgba(255,255,255,0));background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(rgba(255,255,255,.4)),to(rgba(255,255,255,0)));border-width:1px;border-style:solid;border-radius:5px 5px 0 0;color:#fff;padding:10px 14px 10px}.pagewrapper{background-color:#fff;background-image:none;border-radius:6px}#page{border-radius:6px}body{background-color:#666}.sidebar ul li h2,.obar ul li h2{color:#c40c0c}#menu ul li a{background-color:#c40c0c}#menu ul li a{border-color:#940909}a{color:#000}.post h2 a{color:#000}.sticky h2 a{background-color:#000}.post.sticky h2 a{border-color:#000}.postinfo a{color:#000} var __ATA_PP = { pt: 1, ht: 1, tn: 'digg3', uloggedin: 0, amp: false, siteid: 1682933, consent: 0, ad: { label: { text: 'Advertisements' }, reportAd: { text: 'Report this ad' } } }; var __ATA = __ATA || {}; __ATA.cmd = __ATA.cmd || []; __ATA.criteo = __ATA.criteo || {}; __ATA.criteo.cmd = __ATA.criteo.cmd || []; (function(){var g=Date.now||function(){return+new Date};function h(a,b){a:{for(var c=a.length,d="string"==typeof a?a.split(""):a,e=0;e<c;e++)if(e in d&&b.call(void 0,d[e],e,a)){b=e;break a}b=-1}return 0>b?null:"string"==typeof a?a.charAt(b):a[b]};function k(a,b,c){c=null!=c?"="+encodeURIComponent(String(c)):"";if(b+=c){c=a.indexOf("#");0>c&&(c=a.length);var d=a.indexOf("?");if(0>d||d>c){d=c;var e=""}else e=a.substring(d+1,c);a=[a.substr(0,d),e,a.substr(c)];c=a[1];a[1]=b?c?c+"&"+b:b:c;a=a[0]+(a[1]?"?"+a[1]:"")+a[2]}return a};var l=0;function m(a,b){var c=document.createElement("script");c.src=a;c.onload=function(){b&&b(void 0)};c.onerror=function(){b&&b("error")};a=document.getElementsByTagName("head");var d;a&&0!==a.length?d=a[0]:d=document.documentElement;d.appendChild(c)}function n(a){var b=void 0===b?document.cookie:b;return(b=h(b.split("; "),function(c){return-1!=c.indexOf(a+"=")}))?b.split("=")[1]:""}function p(a){return"string"==typeof a&&0<a.length} function r(a,b,c){b=void 0===b?"":b;c=void 0===c?".":c;var d=[];Object.keys(a).forEach(function(e){var f=a[e],q=typeof f;"object"==q&&null!=f||"function"==q?d.push(r(f,b+e+c)):null!==f&&void 0!==f&&(e=encodeURIComponent(b+e),d.push(e+"="+encodeURIComponent(f)))});return d.filter(p).join("&")}function t(a,b){a||((window.__ATA||{}).config=b.c,m(b.url))}var u=Math.floor(1E13*Math.random()),v=window.__ATA||{};window.__ATA=v;window.__ATA.cmd=v.cmd||[];v.rid=u;v.createdAt=g();var w=window.__ATA||{},x="s.pubmine.com"; w&&w.serverDomain&&(x=w.serverDomain);var y="//"+x+"/conf",z=window.top===window,A=window.__ATA_PP&&window.__ATA_PP.gdpr_applies,B="boolean"===typeof A?Number(A):null,C=window.__ATA_PP||null,D=z?document.referrer?document.referrer:null:null,E=z?window.location.href:document.referrer?document.referrer:null,F,G=n("__ATA_tuuid");F=G?G:null;var H=window.innerWidth+"x"+window.innerHeight,I=n("usprivacy"),J=r({gdpr:B,pp:C,rid:u,src:D,ref:E,tuuid:F,vp:H,us_privacy:I?I:null},"","."); (function(a){var b=void 0===b?"cb":b;l++;var c="callback__"+g().toString(36)+"_"+l.toString(36);a=k(a,b,c);window[c]=function(d){t(void 0,d)};m(a,function(d){d&&t(d)})})(y+"?"+J);}).call(this); /* Welcome to Custom CSS! CSS (Cascading Style Sheets) is a kind of code that tells the browser how to render a web page. You may delete these comments and get started with your customizations. By default, your stylesheet will be loaded after the theme stylesheets, which means that your rules can take precedence and override the theme CSS rules. Just write here what you want to change, you don't need to copy all your theme's stylesheet content. If you need any further help, ask in the CSS Customization forum. */ var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-2441748-2']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' === document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();...

  Xem thêm

 4. Đạo đức kinh doanh tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (433.45 KB, 90 trang )Bạn đang đọc: Đạo đức kinh doanh tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp – Tài liệu text1Đề tài nghiên cứu khoa học: Đạo đức kinh doanhMục lục TrangDanh mục sơ đồ, biểu đồDanh mục từ viết tắtLời mở đầu………………………………………………………………………1Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH1.1 Khái quát về đạo đức kinh doanh…………………………………………1.1.1. Các khái niệm cơ bản1.1.2. Sự cần thiết của đạo đức kinh doanh.1.1.3. Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh.1.1.3.1 Tính trung thực.1.1.3.2 Tôn trọng con người.1.1.3.3 Trung thành và bí mật.1.1.3.4 Kết hợp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích củakhách hàng và xã hội, coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội.1.1.4. Nhân tố ảnh hưởng tới đạo đức kinh doanh.1.1.4.1. Nhân tố bên trong.1.1.4.2. Nhân tố bên ngoài.1.2. Vai trò của đạo đức kinh doanh đối với doanh nghiệp.1.2.1. Đạo đức kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinhdoanh.21.2.2 .Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng doanh nghiệp.1.2.3 .Đạo đức kinh doanh góp phần vào cam kết và tận tâm của nhân viên.1.2.4 .Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng.1.2.5. Đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận.1.2.6. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tếquốc gia.1.3. Đạo đức kinh doanh ở các nước trên thế giới...

  Xem thêm

 5. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ...

  TS. Phạm Xuân Thành, ThS. Trần Việt Hùng, Trần Thị Cẩm Hồng, Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Bích Hằng Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoạiKhái niệm đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp (DN) mới chỉ tồn tại được khoảng 3 thập niên trở lại đây. Norman Bowie - Nhà nghiên cứu đạo đức kinh doanh nổi tiếng là người đầu tiên đã đưa ra khái niệm này tại Hội nghị Khoa học vào năm 1974. Kể từ đó, đạo đức kinh doanh đã trở thành một chủ đề phổ biến trong các cuộc tranh luận của các doanh nhân, các nhà phân tích, người lao động, các cổ đông, người tiêu dùng......

  Xem thêm

 6. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong phát triển doanh nghiệp ...

  VHDN: Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức to lớn, đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ bằng nguồn vốn, chiến lược kinh doanh, công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả, mẫu mã sản phẩm mà còn bằng uy tín, thương hiệu và đạo đức kinh doanh....

  Xem thêm

 7. Đạo đức kinh doanh & Những vấn đề đạo đức hiện nay

  Đạo đức kinh doanh & Những vấn đề đạo đức hiện nay

  Nghiên cứu về đạo đức là những truyền thống lâu đời trong xã hội loài người bắt nguồn từ những niềm tin về tôn giáo, văn hóa và tư tưởng triết học. Từ ‘’đạo đức’’ có gốc từ La Tinh Moralital (Luân lý) - bản thân mình cư xử và gốc từ Hy Lạp Ethigos (Đạo lý) - người khác muốn ta hành xử và ngược lại ta muốn ở họ. Tóm lại, đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với người khác, với xã hội. Đạo đức, vì vậy, có thể phản ánh tính cách cá nhân và trong thời đại ngày nay thì nói lên tính cách của cả một doanh nghiệp, vì doanh nghiệp là một tập hợp các cá nhân....

  Xem thêm

 8. Thực trạng đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay - Tài liệu text

  Thực trạng đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay - Tài liệu text

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.14 KB, 12 trang )Nội DUNGPhần I : Những vấn đề về ý thức đạo đức1. Thế nào là ý thức đạo đức?1.1 ý thức đạo đức là gì?- ý thức đạo đức là trình độ nhận thức của con ngời về những hành vi ứngsử, về quan hệ ngời với ngời trong xã hội.- ý thức đạo đức là toàn bộ những quan niệm về thiện ác, tốt xấu, lơngthiện trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng... và về những ứng xử giữa nhữngcá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với xã hội, phản ánh tồn tại xã hội dớidạng quy tắc điều chỉnh hành vi của con ngời thông qua d luận xã hội.- ý thức đạo đức là một cấu trúc phức tạp bao gồm hệ thống tri thức về giátrị và định hớng giá trị đạo đức, tình cảm và lý tởng đạo đức. Trong đó tìnhcảm đạo đức là yếu tố căn bản nhất.1.2 Đạo đức là gì?Có thể nói, có nhiều quan điểm về đạo đức, dới đây em xin giới thiệu mộtsố quan niệm chủ yếu.a> Thuyết theo số đông ( còn gọi là thuyết vị kỷ đa số )Thuyết này do Seremy Senthlam và Soth Stuart Mill dựa vào thế kỉ 21, họcho rằng tiêu chuẩn đạo đức đợc đa ra và phục vụ cho quyền lợi của số(đông_đại )đa số trong xã hội. Do vậy các hành vi, các quyết định đợc xemlà có đạo đức nếu chúng phục tuân theo chuẩn mực và phục vụ lợi ích củađại đa số trong sản xuất.b> Tiếp cận theo quan điểm của chủ nghĩa cá nhân.Những ngời tiếp cận theo quan điểm này cho rằng chỉ có các hành vi, hoạtđộng vì lợi ích lâu dài của cá nhân con ngời thì mới là hành động có đạo đức.Quan điểm này tôn trọng các giá trị đạo đức theo quan điểm cá nhân vì mọicá nhân và tất cả mọi ngời cùng hành động vì mục tiêu và lợi ích lâu dài củamình thì cùng hớng tới đích.c> Đạo đức tiếp cận trên phơng diện công lý.Trên phơng diện công lý giá trị đạo đức trong các hành vi các quyết địnhđợc thể hiện theo các tiêu chuẩn về sự bình đẳng, công bằng, công lý. Tuy...

  Xem thêm

 9. Đề tài: Đạo đức kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay, 9 ...

  Đề tài: Đạo đức kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay, 9 ...

  Chuyên đề Văn hóa Doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh: Đạo đức kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay cho các bạn làm luận văn tham khảo Download: bit.ly/lv0003Chuyên đề Văn hóa Doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh: Đạo đức kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay cho các bạn làm luận văn tham khảo Download: bit.ly/lv0003...

  Xem thêm

 10. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ ...

  Xem thêm