Review 10 tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm suất sắc nhất 2022

 - 

Dưới đây là những thông tin và kiến thức hay nhất về chủ đề "tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com khám phá tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trong bài viết này nhé!

 1. giáo trình tâm lý học lứa tuổi và sư phạm - ThS. Lý Minh Tiên

  Access to this page has been denied because we believe you are using automation tools to browse the website.Please make sure that Javascript and cookies are enabled on your browser and that you are not blocking them from loading.

  Xem thêm

 2. Tâm Lí Học Lứa Tuổi Và Tâm Lí Học Sư Phạm

  Xem thêm

 3. Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

  Giáo trình được biên soạn theo hướng tinh lọc những kiến thức cơ bản và thiết thực giúp người học có những hiểu biết khá sâu sắc về tâm lý lứa tuổi cũng như những cơ sở tâm lý của dạy học và giáo dục, từ đó có thể rút ra các kết luận sự phạm cần thiết cho công tác tương lai....

  Xem thêm

 4. Chương 1 « Tâm lý học Lứa tuổi và Tâm lý học Sư phạm

  Từ khi tâm lý học phát triển mạnh mẽ với tư cách là một khoa học độc lập thì đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề đòi hỏi sự nghiên cứu tâm lý có tính chất chuyên biệt, khiến cho các ngành tâm lý học ứng dụng được phát sinh. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm là các chuyên ngành phát triển sớm nhất của tâm lý học. Đó là sự ứng dụng của tâm lý học vào lĩnh vực sư phạm lứa tuổi....

  Xem thêm

 5. PHẦN I. TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM ...

  PHẦN I. TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM ...

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (538.52 KB, 88 trang )PHẦN I.TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠMChöông I.KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠMI. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm:1. Đối tượng của tâm lý học lứa tuổi:• Là một ngành của Tâm lý học (TLH), đối tượng nghiên cứu của nó là động lực phát triển theo lứa tuổi của con người, sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lý và cả những phẩm chất tâm lý trong nhân cách của con người.• Tâm lý học lứa tuổi bao gồm những ngành như TLH tuổi thơ, TLH thiếu niên, TLH lứa tuổi thanh niên… TLH được gọi chuyên ngành này là TLH phát triển: xem xét quá trình con người trở thành nhân cách như thế nào?• TLH lứa tuổi nghiên cứu các đặc điểm của các quá trình và các phẩm chất tâm lý riêng lẻ của cá nhân ở các lứa tuổi khác nhau. Và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong cùng một lứa tuổi.• TLHLT nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát triển.2. Đối tượng của Tâm lý học sư phạm (TLHSP):Nghiên cứu những quy luật tâm lý của việc dạy học và giáo dục. TLHSP nghiên cứu những vấn đề:• TLH của việc điều khiển qúa trình dạy học.• Nghiên cứu sự hình thành của quá trình nhận thức.• Tìm tòi những tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ.• Những điều kiện để đảm bảo phát triển trí tuệ có hiệu quả trong quá trình dạy học.• Xem xét những vấn đề về mối quan hệ qua lại giữa nhà giáo dục và học sinh cũng như mối quan hệ giữa học sinh với nhau.Ngoài ra, TLHSP còn nghiên cứu những vấn đề gắn liền với sự đối xử cá biệt đối với học sinh. Mỗi lứa tuổi có những khó khăn và thuận lợi riêng. Do vậy đòi hỏi phải có phương pháp đối xử riêng…(nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục)3. Mục đích và nhiệm vụ:...

  Xem thêm

 6. Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm?

  Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm?

  Bạn đang xem: “Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm”. Đây là chủ đề “hot” với 904,000 lượt tìm kiếm/tháng. Hãy cùng Eyelight.vn tìm hiểu về Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trong bài viết này nhé...

  Xem thêm

 7. Bài giảng tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dành cho ...

  © Xemtailieu không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.

  Xem thêm

 8. Tóm tắt nội dung học phần Tâm lý học Lứa tuổi ... - tamlygiaoduc

  Tóm tắt nội dung học phần Tâm lý học Lứa tuổi ... - tamlygiaoduc

  Trẻ em và người lớn khác nhau cả về lượng và chất, chịu ảnh hưởng của thời đại, đang phát triển và là một thực thể tích cực trước tác động của môi trường.–     Thừa nhận đặc điểm tâm lý của con người là bất biến, đánh giá không đúng vai trò của giáo dục, phủ nhận tính tích cực của họat động cá nhân...

  Xem thêm

 9. Sách Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

  Sách Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

  Khotrithucso.com - Thư viện khổng lồ nội dung số cho bạn: tài liệu, sách điện tử, khóa học, ứng dụng máy tính, điện thoại, file, nội dung giá trịTài liệu "Sách Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm" có mã là 549460, file định dạng pdf, có 66 trang, dung lượng file 769 kb. Tài liệu thuộc chuyên mục: Tài liệu chuyên ngành > Chuyên Ngành Xã Hội > Thư Viện Tâm Lý Học. Tài liệu thuộc loại Bạc...

  Xem thêm

 10. Hình ảnh cho tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

  Xem thêm