Top 10 câu hỏi trắc nghiệm về bác hồ có đáp án hay nhất 2022

 - 

Dưới đây là những thông tin và kiến thức hay nhất về chủ đề "câu hỏi trắc nghiệm về bác hồ có đáp án" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com tìm hiểu câu hỏi trắc nghiệm về bác hồ có đáp án trong bài viết này nhé!

 1. Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án - HoaTieu.vn

  Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án - HoaTieu.vn

  Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà người còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải kính nể. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác. Để lễ kỉ niệm thêm phần hấp dẫn, thú vị không thể thiếu Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để tìm hiểu thêm về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến vì dân vì nước của Bác....

  Xem thêm

 2. 20 câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ - Cùng Hỏi Đáp

  Chúng em kể chuyện Bác Hồ là ngày hội thi thường được tổ chức tại các trường tiểu học, THCS trên toàn quốc. Dưới đây là Bộ câu hỏi hộ thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" có đáp án đi kèm cấp tiểu học được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo....

  Xem thêm

 3. 70 Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?a.Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.2. Địa danh quê ngoại Bác Hồ? a. Kim Liên b. Hoàng Trù c.Làng Sen d.Nam Đàn 3. Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì? a. Lo cho các con ăn học b. Lo cuộc sống gia đình c.Làm quan trong triều đình d.Lo cho mình học để thi phó bảng 4. Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn? a. Ươn hèn, nhu nhược b.Phản bội c.Cấu kết với thực dân Pháp d.Cả 3 phương án trên 5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ? a. Cần cù vượt khó b. Yêu quê hương c. Yêu nước, thương dân d. Cả 3 phương án trên 6. thành phần gia đình Bác Hồ? a. Nông dân b. Công nhân c. Trí thức, nhà giáo d. Nhà nho yêu nước 7. Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ? a. Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm, b. tinh thần quốc tế cao cả c. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn d.Cả 3 phương án trên 8. Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ?a. Yêu nước, thương dân, căm thù giặc b.Dòng dõi quý tộc, nho giac.Nhà nho, yêu nước d.Cả 3 phương án trên9. Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế?a. Nghề nông b.Dạy học c.Nội trợ d.Dệt cửi 10. Thân sinh của Bác Hồ mất tại đâu?a. Nghệ An b. Huế c.Hà Nội d.Đồng tháp 11. Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì? A. Hoạt động cách mạngb.Hoạt động trong phong trào cứu nướcc.Làm nghề dạy học, chữa bệnh cứu người d. Cả 3 phương án trên 12. Bác hồ lớn lên trong hoàn cảnh nước ta thế nào? a. Phong trào chống Pháp nổi dậy khắc nơi b.Khó khăn nhất trong lịch sử c.Triều đình Nguyễn cai trị bản thủ phản động d.Cả 3 phương án trên 13. Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ? a.Giá trị truyền thống dân tộc b.Tinh hoa văn hóa nhân loạic.Chủ nghĩa Mác – Lênin d.Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh 14. Thời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng Việt Nam?a. Trước 1911 b.1911 – 1920 c.1921 – 1930 d.1930 – 1941 e.1941 – 1969 15. Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm nào? a.1930 b.1945 d. 1954 e.1991 16. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm? a. 30 nămb.40 năm c.50 nămd.60 năm 17. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới? a. 20 b. 21 c.30 d.40 18. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã xa quê bao nhiêu năm? A. 30 b. 35 c. 40d.50 19. Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại? a. Chưa huy động được sức mạnh toàn dân b. Chưa có đường lối đúng c.CNĐQ đã trở thành hệ thống thế giới d.Cả a,b,c 20. Hạn chế của các phong trào cứu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ? a.Chưa tập hợp sức mạnh toàn dân b. Khủng hoảng đường lối c. Mang nặng tư tưởng tôn quân d. Cả 3phương án 21. Khi tham gia phong trào chống thuế ở Huế, Bác đang làm gì ?a. Công nhân b. Dệt cửi c. Học sinh d.Thày giáo 22. Năm 1910, Bác vào phan Thiết với ý định gì? a.Đi làm Cách mạngb.Tránh sự khủng bố của Mật thámc.Tìm đường vào Sài Gònd. Tìm đường cứu nước 23. Năm 1911, Bác sang Pháp với ý định gì? a. Tìm đường cứu nước b. Xem họ làm thế nào để về giúp đồng bào c.Bôn ba nước ngoài d.Hoạt động cách mạng24. Trong thời kỳ bôn ba cứu nước, Bác từng trải qua những nghề nào?A. Phụ bếp, viết câu đốib.Cào tuyết, thông dịchc. Rửa ảnh Làm báo d.Cả 3 phương án 25. Bác từng hành nghề viết câu đối ở đâu? a.Phápb.Anh c.Mỹ d. Trung quốc 26. Bác Hồ từng làm nghề thông dịch ở đâu?a.Nga b.Phápc. Anh d.Trung Quốc 27. “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phới những lối mòn” Câu thơ này của tác giả nào? a. Tố Hữu b. Chế Lan Viên c. Cù Huy Cận d. trường Chinh 28. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Nền nhân dân ở đây theo Bác hàm ý gì? a.Ý chí và nghị lực của dânb.Sức lực và của cải của dân c.Tinh thần đoàn kết của dân d.Cả 3 phương án trên 30. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Lầu thắng lợi ở đây hàm ý gì? a. Hệ tư tưởng b.Nền văn hóa c.Đảng, nhà nước, chính Phủd.Kiến trúc thượng tầng...

  Xem thêm

 4. Câu hỏi trắc nghiệm về cuộc đời bác hồ có đáp án

  Giải thích: Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa sự vĩ đại và bình dị, giữa truyền thống và hiện đại, giữa tính dân tộc và nhân loại   C. Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm...

  Xem thêm

 5. Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án - Thời Đại Hải Tặc

  Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà Người còn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách sống mà ai cũng phải kính trọng. Hàng năm vào ngày sinh nhật Bác, các cơ quan, tổ chức đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác. Để buổi lễ kỷ niệm thêm phần hấp dẫn và thú vị, không thể thiếu những câu hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để hiểu thêm về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng. , hết lòng vì dân vì nước của Bác....

  Xem thêm

 6. Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án - Vozz

  Bác Hồ ko chỉ là vị lãnh tụ lớn lao của dân tộc nhưng Người còn là tấm gương sáng về đạo đức sống, tư cách nhưng người nào cũng phải kính trọng. Hàng 5, vào dịp sinh nhật Bác, các cơ quan, đoàn thể đều tổ chức tiệc sinh nhật Bác. Để lễ kỷ niệm thêm phần thu hút và thú vị, nhất quyết phải đặt câu hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo câu giải đáp để hiểu thêm về cuộc đời và công đoạn hoạt động cách mệnh. , tận tụy vì dân vì nước của Bác Hồ....

  Xem thêm

 7. Tài liệu 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp án

  Xemtailieu là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, .v.v...Kho tri thức trực tuyến.

  Xem thêm

 8. Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án - Wiki Secret

  Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước mà còn là tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống mà ai cũng phải kính phục. Hàng năm, vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Người. Để buổi lễ kỷ niệm hấp dẫn và thú vị hơn, việc đặt câu hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng là rất cần thiết. , Tận tụy với đồng bào cả nước của Bác....

  Xem thêm

 9. Bộ câu hỏi cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" 2022

  Bộ câu hỏi cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" 2022

  Bộ câu hỏi hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2022 mang tới 2 bộ câu hỏi cho khối lớp 4, 5 và 10 câu hỏi phụ cho lớp 1, 2, 3. Với đáp án kèm theo sẽ giúp các em nhanh chóng có thêm gợi ý để trả lời các câu hỏi cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2022....

  Xem thêm

 10. Những câu hỏi trắc nghiệm về bác có đáp án? - Eyelight.vn

  Những câu hỏi trắc nghiệm về bác có đáp án? - Eyelight.vn

  Bạn đang xem: “Những câu hỏi trắc nghiệm về bác có đáp án”. Đây là chủ đề “hot” với 2,360,000 lượt tìm kiếm/tháng. Hãy cùng Eyelight.vn tìm hiểu về Những câu hỏi trắc nghiệm về bác có đáp án trong bài viết này nhéThời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng Việt Nam? a. Trước 1911. => Xem ngay...

  Xem thêm