Top 10 chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt nam suất sắc nhất 2022

 - 

Bạn đang xem "chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt nam" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng mmodautu.com đón xem chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt nam trong bài viết này nhé!

 1. Sự thống trị, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp và sự chuyển ...

  Đứng đầu tỉnh Yên Bái là viên Tuần phủ, nhưng thực quyền định đoạt mọi việc là tên Công sứ Pháp. Công sứ nắm, kiểm soát bên dưới thông qua bọn quan lại tay sai, tầng lớp trên của xã hội là thổ hào phong kiến, phìa tạo, bằng cách nhả cho bọn này một số quyền lợi và dựa vào bọn mật thám, bọn đội lốt tôn giáo cùng với bọn võ quan Pháp là chủ các đồn điền. Hệ thống kiểm soát này rất phức tạp, thiên về đàn áp. Những kẻ trong hệ thống có đặc quyền, đặc lợi rất lớn. Còn đối tượng của hệ thống là nhân dân không có chút quyền dân chủ nào....

  Xem thêm

 2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào?

  Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 5, tp. Cà Mau Điện thoại: (0290) 3667.888 Email: banbientap@camau.gov.vnĐảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.  ...

  Xem thêm

 3. Chính trị - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày...

  Chính trị - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày...

  ​(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổng thông tin Đảng bộ An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

  Xem thêm

 4. Chính sách cai trị của Pháp - lịch sử đảng - StuDocu

  Copyright © 2022 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01

  Xem thêm

 5. Những chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt ... - 123doc

  Xem thêm: Những chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Những chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, , Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam, Chương 2: Chính sách cai trị của thực dân Pháp., Chương 3: Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX., Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời....

  Xem thêm

 6. Những chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt ... - 123doc

  Những chính sách cai trị của thực dân pháp ở việt ... - 123doc

  Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.62 KB, 16 trang )Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt NamMục LụcGVHD: Th.S Nguyễn Vinh ThắngChính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt NamPhần mở đầu.Việt Nam đã trải qua 61 năm Pháp thuộc, bắt đầu từ năm 1984 khi Pháp bắtbuộc triều đình Huế chấp nhận sự bảo hộ của Pháp cho đến 1945 khi Pháp mấtquyền cai trị ở Đông Dương. Mất chủ quyền, Việt Nam bị chia cắt thành 3 xứ riêngbiệt với ba cơ cấu hành chính riêng: xứ thuộc địa Nam Kỳ và hai xứ bảohộ Bắc và Trung Kỳ. Sau khi đặt ách thống trị lên nước ta, thực dân Pháp nhanhchóng thiết lập chế độ chính trị vô cùng phản động và chúng ra sức khai thác thuộcđịa với mục đích vơ vét, xuất khẩu tư bản, bóc lột sức lao động và thị trường tiêuthụ. Cùng với đó là vô số chính sách đàn áp, bóc lột về chính trị, kinh tế, văn hóa.Đặc biệt là giai đoạn cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.Để tìm hiểu rõ hơn về chính sách cai trị của thực dân Pháp cùng những gì đãhọc được ở môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” nên emchọn đề tài “Trình bày những chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam vàocuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX” để làm bài tiểu luận cuối kỳ cho môn “Đường lốicách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam”.Đề tài: Trình bày những chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam vào cuốithế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX gồm 3 chương:Chương 1: Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.Chương 2: Chính sách cai trị của thực dân Pháp.Chương 3: Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.GVHD: Th.S Nguyễn Vinh Thắng...

  Xem thêm

 7. Sự thống trị của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giành chính ...

  Sự thống trị của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giành chính ...

  Thắng lợi của nhân dân Tiền Giang đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945: Đánh đổ ách thống trị của bọn thực dân, phát xít; lật nhào chế độ quân chủ trên đất nước ta; mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời, cổ vũ, động viên các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập, tự do cho dân tộc mình....

  Xem thêm

 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?

  Qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam một cách có quy mô. Do đó, qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?...

  Xem thêm

 9. Phân tích sự chuyển biến của xã hội ở Việt Nam dưới chính ...

  – Năm 1858 Thực dân Pháp xâm lược nước ta. Sau hiệp ước Patơ nốt(1884), triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp.– Năm 1897 Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Sau 1918 là chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 với quy mô và tốc độ lớn hơn lần trước....

  Xem thêm

 10. Bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam

  (Bqp.vn) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Sau khi xâm lược và thôn tính toàn bộ nước ta, thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị chuyên chế, hà khắc và tàn bạo. Chế độ phong kiến suy tàn đã công khai câu kết và làm tay sai cho thực dân Pháp. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và bè lũ tay sai ngày càng gay gắt, khát vọng đấu tranh giành độc lập dân tộc ngày càng trở nên bức thiết. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa. Về văn hóa, thực dân Pháp thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị cấm đoán. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam đã diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc. Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau....

  Xem thêm